Suport de mòbil, gravat amb làser, de recordatori pel convidats.

10 € + IVA