Caixeta de fruita per l’habitació de l’hotel i per altres funcions.

La forma imita l’estructura de les antigues caixes de fruita, però amb diferents mides.

Pot ser amb llistó de pi nou o reciclat.

45 x 35 x 15 cm     40 € + IVA

30 x 20 x 10 cm     35 € + IVA

25 x 15 x 10 cm     25 € + IVA

15 x 10 x  5 cm      20 € + IVA

Fusta reciclada   + 15 €/caixa

  • Descripció: Caixa de fusta de pi
  • Mides: 25 x 15 x 10 cm
  • Preu: 8 €
  • 45 x 30 x 10 cm 20 €