Portatovallons de fusta, amb molla interior per extreure tovallons pels dos costats.

Mida: 11 x 10 x 14 cm. Tractat amb oli natural.

Preu: 35 €

Satafa de cobrar: 15 €

Reservat: 15 €