Fusta prima d’aiús
Impressió amb quadricomia a doble cara i troquelada

24 x 8 x 0’2 cm

5 € + IVA (mínim 100 unitats)