El cistell de la roba neta en format safata
Fusta de pi i DM lacada

45 x 35 x 5 cm
55 € + IVA