Fusta per a tallar el pa amb calaix per a les molles.

Acabat de pi natural

45 x 32 x 3 cm

55 € + IVA