Carretons de fusta i ferro

Rodes, prestatges mobibles, leds.

Crepes, cockies, fruites, sucs, bar…

De 800 a 1.200 € + IVA