Jardineres de fusta de pi autoclau per exterior
75 x 80 cm x 30 cm
4 rodes amb frenos
Vidre de 90 cm, sobresortint 60 cm. Laminat d’1cm
Acabat blanc vintage

450 € + IVA