Suport-expositor de fusta llarga, per peces de fruita i altres productes.

50 x 15 cm

35 € + IVA