Lletres corpories de fusta

Naturals, envernissades o lacades