Faristol de fusta pintat i amb llum

Simple (mida A3 obert) 250 € + IVA

Doble (mida A2 obert) 300 € + IVA