Peu amb un tall longitudinal per a subjectar el menú a la taula.

Acabat senzill, amb una fresada i/o amb gravat làser.

12/14 x 4/5 x 4/5 cm

15, 18, 20 € + IVA