Fusta de pi envellida i amb un clip metàl·lic per subjetar el full de la carta.

30 x 21 x 0’9 cm

15 € + IVA